Skip to content

Begeleiding voor Individuen, Gezinnen, Scholen & Organisaties

 

GEZINSBEGELEIDING

Bij Care-4 All hechten wij veel waarde aan het belang van het gezamenlijk verkennen van oplossingen op een creatieve wijze. Door nauw samen te werken met onze cliënten en indien nodig met diverse organisaties, creëren we mogelijkheden voor ondersteuning die voorheen niet in overweging werden genomen. Soms kan het leven, met al zijn complexe uitdagingen, overweldigend worden en lijkt het alsof er geen uitweg is. We staan naast de gezinnen en zoeken samen naar manieren om weer grip op de situatie te krijgen. Onze ervaren professionals bieden op een creatieve manier maatwerk en bieden zorg in de eigen leefomgeving van de cliënt. Dankzij ons multiculturele team vinden wij aansluiting bij een diversiteit aan mensen.

Onder individuele begeleiding en organisatie staat Gezinsbegeleiding
(Intensieve) Begeleiding / Coaching
1 op 1 begeleiding op school
(Dreigend) Schoolverlaters
Cultuur sensitieve zorg
Huiselijk geweld & eer gerelateerd geweld
Omgangsbegeleiding

INDIVIDUELE BEGELEIDING

We begrijpen dat iedereen uniek is en dat individuele behoeften vragen om specifieke ondersteuning. We leveren individuele begeleiding aan ouderen, volwassenen, jeugdigen en kinderen.
Onze organisatie staat bekend om haar veelzijdige aanpak, met speciale aandacht voor (intensieve) begeleiding en coaching, 1 op 1 begeleiding op school, vroegtijdig schoolverlaters, cultuur sensitieve zorg, Huiselijk geweld, eer gerelateerd geweld en omgangsbegeleiding.

Kortom, onze organisatie is toegewijd aan het bieden van veelzijdige zorg en ondersteuning. We passen onze aanpak aan op de specifieke behoeften van elk individu. We streven ernaar om mensen te helpen hun doelen te realiseren, ongeacht de uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden. 

SCHOLEN

Care-4 All gaat verder dan alleen individuele begeleiding op school. Naast onze toewijding aan jongeren die dreigen uit te vallen, problemen ervaren op verschillende leergebieden en niet zelfstandig kunnen meedraaien vanwege andere factoren, bieden we ook de expertise van gedragscoaches. Deze gedragscoaches spelen een cruciale rol in ons algehele ondersteuningsprogramma, dat zich richt op het welzijn en de ontwikkeling van deze jongeren.

Onze gedragscoaches werken nauw samen met scholen en andere betrokken partijen om de oorzaken van de problemen te identificeren en te begrijpen. Ze observeren, evalueren en analyseren het gedrag en de behoeften van de jongeren om op maat gemaakte interventieplannen op te stellen.

Onze aanpak is gericht op het creëren van een positieve omgeving waarin jongeren kunnen groeien, leren en bloeien, zowel op school als in het leven buiten de schoolmuren. Samen met scholen, ouders en andere betrokkenen streven we ernaar om de toekomst van deze jongeren te verzekeren en hen te helpen de obstakels te overwinnen die hun succes in de weg staan.

Welkom
Kernteams
AD HOC Diensten
Langdurige uitval

ORGANISATIE

Bij Care-4 All geloven we sterk in de kracht van samen oplossingen zoeken. Heeft u een tekort aan personeel, wilt u het liefst vaste professionals i.p.v. wisselende gezichten? Bij ons staan er goed geschoolde en ervaren professionals 24/7 voor u klaar.

Samen bekijken wij welke inzet het beste past bij uw vraag en welke professional het beste match met uw organisatie. Wij streven naar kwalitatief goede zorg en behalen graag voor u successen. Uw succes is ons succes!

SAMENWERKINGSPARTNERS

Het is ons doel om u de beste zorg te bieden. Onze familie zorgt voor de jouwe!

Ons team is hooggekwalificeerd en gespecialiseerd in verschillende zorggebieden.

Zorg volgens de Normen

Ons team is hooggekwalificeerd en gespecialiseerd in verschillende zorggebieden.
We bieden de beste zorg van inloop tot spoedgevallen door ons team van vertrouwde zorg professionals.

Vertrouwd Behandelingen

We bieden de beste zorg van inloop tot spoedgevallen door ons team van vertrouwde zorg professionals.
Wij zorgen ervoor dat iedereen uniek en individueel wordt behandeld. We maken altijd tijd voor je.

Gepersonaliseed Zorg

Wij zorgen ervoor dat iedereen uniek en individueel wordt behandeld. We maken altijd tijd voor je.

KERNWAARDEN

Vertrouwen

Wij vinden het belangrijk om betrouwbaar en integer te zijn naar onszelf en naar anderen. Dit streven wij na door te werken vanuit de juiste intenties.

Kwaliteit

Door onze gekwalificeerde en ervaren professionals bieden wij de zorg die u verdient.

Transparantie

Wij werken vanuit een open cultuur, waarin zorgvragers zich comfortabel en veilig voelen.

Flexibiliteit

Wij werken daadkrachtig en doelgericht. Dit doen wij door snel te schakelen, in te spelen op veranderingen en het hebben van korte lijnen binnen de organisatie.

Afbeelding1

CERTIFICATEN & ONDERSCHEIDINGEN

We streven voortdurend naar de hoogste kwaliteit in zorg. Dit wordt benadrukt door onze toewijding en de erkenning die we hebben ontvangen door middel van certificaten en onderscheidingen die we in de loop der jaren hebben behaald.

KIWA gecertificeerd
Kwaliteitsregister Jeugd
ISO 9001 certificaat
Wij leiden vakmensen op (Sbb)

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op!

Bel Ons

085-800 1433

E-mail Ons

info@care-4all.com

Adres

Pieter zeemanweg 47
3316 GZ Dordrecht

MAAK EEN AFSPRAAK

Kiwa ISO 9001 logo NL_526
sbb-beeldmerk
SKJ