Skip to content

Cultuur sensitieve zorg

De impact van een migratieverleden, taalbarrière en andere (al dan niet religieuze) culturele gewoonten vragen om een cultuur sensitieve benadering.
Voor hulpverleners en instanties maken communicatieproblemen, cultuurverschillen, verschil in waarden en normen en verschil in geloofsovertuiging het moeilijk om tijdig kwetsbare jeugdigen, volwassenen en ouderen te signaleren en te bereiken.

Wij hebben een divers en gespecialiseerd ervaren team, waarbij verbinding, aansluiting en zelfredzaamheid als uitgangspunt wordt genomen binnen de begeleiding. Ons gespecialiseerde team heeft professionals met verschillende culturele achtergronden, geloofsovertuigingen en spreken de taal, waardoor aansluiting makkelijker te vinden is. Ook werken wij met een Beëdigd tolk die vele talen machtig is en ingezet kan worden waar nodig. Door aan te sluiten bij de jeugdige, volwassenen en senioren kan er samen gewerkt worden aan het versterken van de eigen regie en zelfredzaamheid.

Jongeren met een migratie achtergrond

We zien de laatste tijd dat jongeren aan het verdrinkenzijn en meer specifieke aandacht nodig hebben. Denk hierbij aan; allochtonen jongeren op school, in de wijken (straatcultuur) en in hun eigen gezinssituatie.
Deze jongeren en hun gezin hebben andere culturele achtergronden en geloofsovertuigingen en daarop aansluitend hun eigen waarden en normen. Onze professionals zijn bekent met de straatcultuur,
delen dezelfde geloofsovertuiging en de daarbij horende waarden en normen. Wij zetten in op laagdrempelige zorg die aansluit bij de belevingswereld van de jongeren.

.

Ouderen met een migratie achtergrond

Ook de ouders/senioren binnen het gezin met een migratie achtergrond hebben laagdrempelige hulpverlening nodig. Volwassenen met een migratie achtergrond vinden ook moeilijker aansluiting binnen de hulpverlening door schaamte, onwetendheid, slechte/geen Nederlandse taalbeheersing, 
verschil in culturele waarden en normen, taboes en gebrek aan vertrouwen. Hierdoor zoekt grotendeels van deze doelgroep de hulpverlening niet uit zichzelf op. Preventieve zorg blijft dan vaak uit, en problemen op psychisch en lichamelijk vlak stapelen zich op en komen te laat of helemaal niet aan het licht. Onze professionals maken deze zorg laagdrempelig, sluiten aan bij de belevingswereld en spreken dezelfde taal. 

Kiwa ISO 9001 logo NL_526
sbb-beeldmerk
SKJ