Skip to content

Privacy

Vanaf het moment dat jij, je gezin of een familie lid ondersteuning krijgt vanuit Care-4 All maken wij een Dossier aan. Hierin leggen we gegevens vast die belangrijk zijn voor jou en de mensen om je heen. Wij verwerken alleen gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de ondersteuning die je ontvangt. Ten allen tijden zullen wij zeer zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke informatie. Via deze pagina krijgt u meer informatie over de privacy wetgeving.

Waar bestaat een dossier uit?

  • Naam, adres, geboortedatum, geslacht, bsn en nationaliteit van de persoon in zorg en overige gezinsleden die betrokken zijn.
  • Documenten waarin de aanspraak op zorg is vastgelegd of onderbouwd.
  • Het ondersteuningsplan, evaluaties, contacten, observaties, doelen, gezondheidsmetingen, vragenlijsten en uitwerkingen daarvan.
  • toestemmingsverklaringen.
  • Overige gegevens die relevant zijn voor de hulpverlening of die in het kader van een wettelijke verplichting moeten worden vastgelegd. 

Veilig mailen

“Voor het uitwisselen van vertrouwelijke informatie via e-mail gebruiken we het programma ZIVVER.”

Geluidsopnamen

Voor de veiligheid van onze cliënten, medewerkers en eigendommen is er een duidelijke afspraak gemaakt wat geluidsopnames zonder overleg ten strengste verbied. In overleg en met schriftelijke toestemming van de cliënt mag een gesprek opgenomen worden. Voor een opname van een gesprek/beeldmateriaal moet een onderbouwing aangeleverd worden. Opnamen geven we alleen aan derden als daarvoor een dringende reden is. 

Wilt u meer weten?

Kiwa ISO 9001 logo NL_526
sbb-beeldmerk
SKJ